Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.

Хербициди

Хербицидите са група пестициди, предназначени за унищожаване на тревисти плевели. Названието им произлиза от латинските думи herba — трева и cideo, ere —убивам.


При защита на
 тревистите селскостопански култури с използването на хербициди трябва да се подхожда внимателно. Те трябва да се дозират и прилагат по начин, който в никаква степен не повлиява полезните растения. В противен случай селскостопанските култури може да дадат много по-ниски добиви, от очакваните и фермерът да понесе сериозни икономически загуби.

Хербицидите могат да се използват за унищожаване на плевелите по храстовите и дървесните култури (малини, лозя, овощи) през цялата година. При тях единственото ограничение в употребата е съдържанието на хербицида в земеделските продукти да не превишава максимално допустимите стойности.