Инфо: Вашият браузър не приема бисквитки, което ще Ви попречи да слагате продукти в кошницата си.
E-mail


Акарзин® / Akarzin - 1 л
Вижте изображението в пълен размер


Акарзин® / Akarzin - 1 л

( Agriflor - България )
9.90 лв.
9.50 лв.
Спестявате: 0.40 лв.


Високоефективен адювант с инсекто-акарицидни свойства.
Екологичен продукт с широк спектър на приложение.
Подходящ за интегрирана защита на растенията.
 
АКТИВНО ВЕЩЕСТВО:
85% минерално масло – парафинов тип.
 
ФОРМУЛАЦИЯ:
Емулсионен концентрат
 
МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ:
Акарзин® подобрява действието на препара­тите като намалява повърхностното напрежение на работния разтвор и създава еднообразен филм върху листата на третираните растения и тялото на насекомите и акари, както и зимуващите им стадий (яйца). 
 
КАРАНТИНЕН СРОК:
според препарата
 
СПЕЦИФИЧЕН АНТИДОТ:
няма
 
ЕКОТОКСИЧНОСТ:
Акарзин® е нетоксичен за хора и топлокръвни животни. Няма опасност от остатъчни количества в третираните култури и почва.
 
СМЕСИМОСТ:
При зимно пръскане Акарзин® може да се смесва непосредствено преди употреба с бордолезов разтвор. Не се препоръчва смесването на препарата със сярасъдържащи фунгициди.
 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
– калифорнийска щитоносна въшка: 3% (зимно пръскане);
– зимни яйца на червен овощен акар: 3% (зимно пръскане);
– лозова щитовка: 2.5% (зимно пръскане);
– зелена прасковена листна въшка по зеленчуци: 400 мл/дка.
 
ДОЗА НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
– при горски видове: Акарзин® 50 мл/дка чрез УЛВ третиране;
– при домати, захарно цвекло, слънчоглед, соя, картофи и фасул: Акарзин® 80-160 мл/дка;
– при овощни култури, малини, къпини, рози и културна шипка: Акарзин® (през зимен период) – 3%;
– при ягоди: Акарзин® (през зимен период) – 0.8%;
– употреба с други продукти за растителна защита (ПРЗ).
Инсектициди на база дифлубензурон, спинозад и бацилус турингиензис; фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, използвани извън вегетационно при овощни култури, малини, къпини, рози, културна шипка и ягоди през зимния период.
 
Извън вегетацията третирането с Акарзин® се  извършва при t°C над 4°. Пръскането с препарата през този пе­риод продължава до 10 -15 дни преди развитието на пъпките на овощните култури. Използването на Акарзин® в ранна пролет ограничава плът­нос­т­та на популацията на червен овощен акар под икономическия праг на вредност, с което се спес­тяват третиранията с летни акарициди.
 
Акарзин® е регистриран и разрешен за употреба в Република България от Министерство на земеделието и Министерство на здравеопазването със Заповед №РД 1-1549/12.10.2015 г.
Акарзин® е запазена търговска марка на AGRIFLOR Ltd.
 
https://agriflor.bg/projects/akarzin/


Тези продукти също може да са интересни за Вас

6.40 лв.


13.90 лв.
12.90 лв.
Спестявате: 1.00 лв.


7.50 лв.


42.50 лв.


3.00 лв.


4.50 лв.


6.90 лв.


11.80 лв.


3.00 лв.